top of page

דירוג מדינות העולם על פי רמת הנגישות ומודעות לנגישות

ביקשנו מחברנו היקר ChatGPT לדרג את מדינות העולם על פי נגישות, והנה התוצאה:


המדינות המובילות במודעות ונגישות הן:

 1. שוודיה - בזכות המדיניות החברתית המקיפה שלה, החינוך הכוללני והתשתית הנגישה שלה.

 2. נורווגיה - לנורווגיה יש הגנות משפטיות חזקות לאנשים עם מוגבלויות והיא עושה מאמצים משמעותיים לקדם נגישות.

 3. קנדה - קנדה עשתה צעדים ביצירת סביבות מכלילות ויישמה מדיניות לשיפור הנגישות.

 4.  גרמניה - בגרמניה יש חקיקה חזקה בנושא מוגבלויות והיא השקיעה ביצירת מרחבים ושירותים נגישים.

 5. יפן - יפן עובדת על שיפור הנגישות, במיוחד באזורים עירוניים, ויש לה מודעות גוברת לבעיות מוגבלות.

מדינות עם מאמצים משמעותיים אך עם מקום לשיפור:

 1. אוסטרליה - אוסטרליה יישמה יוזמות נגישות שונות, אך יש עבודה מתמשכת לשיפור פרקטיקות כוללניות. 

 2. ארצות הברית - ארה"ב התקדמה בתחום הנגישות, במיוחד עם חוק האמריקאים עם מוגבלויות (ADA), אך האתגרים נמשכים.

 3. בריטניה -  בבריטניה יש מסגרות משפטיות חזקות, אך ישנם מאמצים מתמשכים לשיפור הנגישות בהיבטים שונים של החברה.


מדינות שמתקדמות בנושא אך מתמודדות עם אתגרים רבים:


 1. דרום קוריאה - דרום קוריאה פועלת למען נגישות רבה יותר, אך עמדות חברתיות ותשתיות עדיין עשויות להציב אתגרים.

 2. ברזיל - ברזיל התקדמה בשנים האחרונות, אך בעיות הנגישות נמשכות, במיוחד באזורים פחות מפותחים.

 3. הודו -  הודו פועלת לשיפור הנגישות, אך מתמודדת עם אתגרים בשל אוכלוסייה גדולה ותנאים גיאוגרפיים מגוונים.מדינות עם אתגרים משמעותיים ומודעות נמוכה:

 1. רוסיה - בעוד המאמצים נעשים, הנגישות והמודעות ברוסיה עדיין ניצבות בפני אתגרים משמעותיים.

 2. ניגריה - ניגריה מתמודדת עם אתגרים תשתיתיים וחברתיים המשפיעים על נגישות לאנשים עם מוגבלויות.

 3. אפגניסטן - סכסוכים מתמשכים ומשאבים מוגבלים הופכים את הנגישות לאתגר משמעותי באפגניסטן.

 4. תימן - למשבר ההומניטרי בתימן השלכות חמורות על נגישות ותמיכה באנשים עם מוגבלות.חשוב לציין כי דירוגים אלה הם הכללות ועשויים שלא לשקף את כל ההיבטים של מודעות למוגבלות ונגישות בכל מדינה. בנוסף, ההתקדמות יכולה להשתנות, ומדינות עשויות לשפר את מאמציהן לאורך זמן.


54 צפיות0 תגובות

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page